Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

deltabasket.sk
publikované: 15.7.2010 | zdroj: deltabasket.sk

Športovci sa stali triednymi učiteľmi

Športovci sa stali triednymi učiteľmi

Košickí školáci, navštevujúci ZŠ na Považskej ulici dostali hodnotenie svojej celoročnej práce netradične od nových "dočasných" triednych učiteľov a učiteliek. Túto funkciu si v posledný deň školského roka 2009/2010 vyskúšali basketbalistky Katarína Hricková a Zuzana Žirková. Odprevadiť žiakov na prázdniny prišli aj hádzanársky brankár Richard Štochl a hokejisti Peter Bartoš, Ján Homer, Richard Jenčík a Ján Tabaček.

Riaditeľ školy, RNDr. Ľuboš Hvozdovič, udelil každému športovcovi dekrét, ktorým sa stali oprávnení rozdať vysvedčenia vo "svojej" triede a takto deťom spríjemniť posledný deň vyučovania. Basketbalistkám sa ušli žiaci siedmeho ročníka a nové učiteľské povolanie zvládli hravo s úsmevmi na tvárach. Práca s deťmi a podpora športových projektov nie je hráčkam Dobrých anjelov Košice cudzia, o čom svedčí aj podpora záujmového združenia Weal for common. Tak ako si športovkyne po výborne odohranej sezóne môžu dopriať trochu oddychu, si aj mladí študenti po úspešnom roku zaslúžia dvojmesačnú prestávku od školských lavíc.

Ďakujeme ZŠ na Považskej ulici za povolenie zvererejniť fotografie z odovzdávania vysvedčení.

Fotogaléria